Pomiary Elektryczne

Wykonujemy okresowe pomiary elektryczne w poniższym zakresie:

  • pomiary elektryczne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary elektryczne rezystancji izolacji obwodów I-fazowych
  • pomiary elektryczne rezystancji izolacji obwodów III-fazowych
  • pomiary elektryczne wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary elektryczne rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)

 

Pomiary elektryczne KrakówOprócz pomiarów elektrycznych okresowych, wykonujemy również pomiary mające na celu szybkie wykrycie i diagnozę wszelkich awarii i usterek w instalacjach elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych, pożarowych.

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej obejmuje następujące czynności: oględziny, pomiary elektryczne i próby elektryczne, protokół z wynikami pomiarów. Protokoły pokontrolne (oryginał w 2 egzemplarzach: pomiary instalacji elektrycznej druk w oprawie; kopia: pomiary instalacji elektrycznej pdf ) dostarczamy Klientowi w wyznaczonym terminie wraz z protokołem przekazania. W każdym czasie udzielamy wszelkich wyjaśnień
dotyczących zapisów zawartych w naszych opracowaniach. Do każdego protokołu załączamy aktualne uprawnienia pracowników wykonujących pomiary ochronne, co daje Państwu pewność, że protokół pomiarów elektrycznych spełnia wymagania formalne stawiane przez ustawodawcę.

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). Wykonujemy pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych (pomiary elektryczne w mieszkaniach i w częściach wspólnych), pomiary elektryczne w budynkach biurowych, pomiary elektryczne w szpitalach, pomiary elektryczne szkołach oraz pomiary elektryczne w budynkach biurowych, magazynowych oraz przemysłowych.

    Naszymi Klientami są:

  • właściciele nieruchomości,
  • zarządcy nieruchomości,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • zarządcy obiektów sportowych i dydaktycznych,
  • hotele,
  • zakłady produkcyjne,
  • sektor publiczny,
  • firmy sieciowe,
  • firmy zarządzające nieruchomościami (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie
  • mieszkaniowe, budynki biurowe, magazyny).

Pomiary elektryczne Kraków

Pomiary elektryczne oferujemy głównie na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności: w Katowicach, Zakopanym, Tarnowie i Oświęcimiu.

Zachęcamy do współpracy w zakresie pomiarów elektrycznych w Katowicach, Zakopanym, Tarnowie i Oświęcimiu.

Zespół firmy TPoint.

Pomiary elektryczne oferujemy głównie na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności w następujących miastach: Tarnów,Oświęcim, Katowice, Zakopane, Nowy Sącz, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Skawina, Andrychów, Trzebinia, Wieliczka, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Miechów, Brzeszcze, Dąbrowa Tarnowska, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Niepołomice, Chełmek, Wolbrom, Stary Sącz, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Szczawnica, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Słomniki, Kalwaria Zebrzydowska, Żabno, Szczucin, Zator, Skała, Wojnicz, Alwernia, Kraków, Wrocław.
Nasza oferta zawiera m.in. następujące elementy: Pomiary elektryczne, Pomiary elektryczne Tarnów, Pomiary elektryczne Oświęcim, pomiary elektryczne Zakopane, pomiary elektryczne Katowice, Pomiary, Pomiary Tarnów, Pomiary Oświęcim, Pomiary Zakopane, Pomiary Katowice, Elektryka Tarnów, Elektryka Oświęcim, Elektryka Zakopane, Elektryka Katowice, Usługi elektryczne Tarnów, Usługi elektryczne Oświęcim, Usługi Elektryczne Zakopane, Usługi Elektryczne Katowice, Instalacje elektryczne Tarnów, Instalacje elektryczne Oświęcim, Instalacje elektryczne Katowice, Instalacje elektryczne Zakopane.