Wycieki sprężonego powietrza

Kontrolowanie wycieków sprężonego powietrza

Z problemem nieszczelności boryka się aż 80% instalacji sprężonego powietrza!

Audyt wycieków sprężonego powietrza pozwala w znaczący sposób określić stan instalacji sprężonego powietrza, stan elementów pneumatycznych maszyn i urządzeń.

Kierując się wynikami badań możemy określić kolejność i konieczność podejmowanych działań prewencyjnych. Z badań w różnych zakładach produkcyjnych wynika, że straty wynikające z nieszczelności wynoszą ok 30%.

Przed każdą modernizacją czy rozbudową instalacji sprężonego powietrza warto wykonać audyt wycieków sprężonego powietrza, gdyż pozwala to dokładnie określić czy zakres modernizacji nie jest zbyt duży a zalecane zwiększone zapotrzebowanie na sprężone powietrze nie bierze się z dużej ilości wycieków obniżającej sprawność obecnej instalacji.

Wykonane pomiary dają informacje o wielkości wycieku zależnie od ciśnienia roboczego, o ilości energii elektrycznej traconej podczas obecności wycieku, oraz co najważniejsze pomiary dają informację ile każdy wyciek kosztuje w skali roku.